Preview Mode Links will not work in preview mode

RetroSekcja


Sep 13, 2020

Każda władza w III RP miała swoją aferę. Wszystkie rządy kończyły się w momencie, kiedy zaczynał się albo ciąg aferalny, nad którym politycy nie potrafili zapanować, albo jedna duża afera, przez którą opinia publiczna zwracała się przeciwko rządowi. Czy afera PiS-u jest jeszcze przed nami? Czy istnieje szereg czynników, które afera musi wyczerpać, aby opinia publiczna poczuła się wzburzona? Na te i na wiele innych pytań dotyczących najważniejszych afer III RP odpowiedzą dziennikarze Onetu, Andrzej Stankiewicz i Kamil Dziubka.